Cartell escola de radio

Escola de Radio

nous paradigmes per la difusió en xarxa

Year: 
2013

Projecte formatiu sobre els nous escenaris de compartiment de continguts que parteix de Post Scriptum Radio.

Conjunt de tallers sobre els nous escenaris de compartiment de continguts, introduint els nous paradigmes per a la difusió d'àudios a la xarxa, configuren el que s'ha anomenat xarxes socials a internet, i inclouen podcasts, blocs, eines de mash up, entre d'altres, que garanteixen el moviment de continguts concrets pels vectors de la xarxa telemàtica. Internet és un mitjà que crea noves formes de comunicar i compartir a un ritme molt alt, i aquests tallers intentessin pal.liar l'impacte que pot tenir el fet de conèixer les eines o no, per a minories ètniques, espais d'oci juvenils i joventut del tercer sector .

El projecte parteix de la ràdio comunitària, i consta de la següent documentació.

Communia SCCL participa en el programa "Contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat".
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19