Communia

Communia és una assessoria tecnològica i P2P que ofereix serveis de desenvolupament web, streaming, formació, sistemes, i estratègies P2P.

A Communia creiem que el coneixement ha de ser lliure, obert, horitzontal i accessible a totes les persones

Communia és també una plataforma formativa per fomentar l'autonomia tecnològica de tota la ciutadania i l'accés d'aquesta a les principals comunitats d'usuaris de la xarxa entorn el programari lliure

Des de Communia promovem la formació i auto-formació en tecnologies lliures, la dotació d'infraestructures, el disseny de dispositius web per facilitar les activitats en xarxa de les diferents comunitats i la investigació i recerca en les pràctiques P2P, que vinculen les eines amb la construcció de processos de cooperació social.

Communia és un laboratori d'experimentació entorn a la empresa del procomú, i pretén ser un futur per nostres vides.

Communia som:

Aleix Quintana i Alsius
Carles Sala i Puig
Quim Guitart i Mampel

Ens pots trobar a...

Twitter Communia