Communia

Communia és una assessoria tecnològica que ofereix serveis de desenvolupament web, streaming multimèdia, formació, sistemes informàtics, i estratègies P2P.

A Communia creiem que el coneixement ha de ser lliure, obert, horitzontal i accessible a totes les persones. Per això promovem solucions a mida en sistemes de gestió i publicació de continguts digitals, dotació d'infraestructures informàtiques, desenvolupament i/o implementació de software per necessitats concretes... solucions que facilitin les activitats en xarxa de les diferents comunitats d’investigació i recerca en les pràctiques P2P, amb tecnologies lliures que vinculen les eines amb la construcció de processos de cooperació social.

Communia és també una plataforma formativa per fomentar l’autoformació en tecnologies lliures, l'autonomia tecnològica de tota la ciutadania i l'accés d'aquesta a les principals comunitats d'usuaris de la xarxa entorn el programari lliure.

Communia SCCL és un laboratori d'experimentació entorn de l'empresa del procomú, i pretén ser un futur per les nostres vides, actualment som: Aleix Quintana i Alsius i Carles Sala i Puig. Anteriorment en el format d'empresa també han format part de Communia Arnau Monterde Mateo, Guillem Tamburini Beliveau i Quim Guitart i Mampel.

Communia.org és propietat de l'Associació Communia pel foment del coneixement obert i el programari lliure" que té per objectiu l’expansió en l’ús, l’estudi, la distribució i la millora de les tecnologies obertes i lliures com a motor de canvi.

Ens trobaràs al Centre social Ateneu Candela al Carrer Sant Gaietà núm. 73 de Terrassa.

Ens pots trobar a...

Twitter Communia