Models del procomú

Models del procomú

Proposta de nous ecosistemes productius basats en el procomú i no en el capital. Quin impacte té l'ús de tecnologies obertes i lliures en ecosistemes productius per tornar a donar la prioritat en una economia basada en la producció que no tingui la barrera d'accés o el monopoli com a norma, permetent que el producte realitzat pugui estudiar-se, usar-se, compartir i millorar a tothom qui ho desitgi. Dins el marc de sessió de treball al sindicat CNT de Terrassa.

Noves economies

Noves economies

Proposta de nous ecosistemes productius basats en el procomú i no en el capital. Quin impacte té l'ús de tecnologies obertes i lliures en ecosistemes productius per tornar a donar la prioritat en una economia basada en la producció que no tingui la barrera d'accés o el monopoli com a norma, permetent que el producte realitzat pugui estudiar-se, usar-se, compartir i millorar a tothom qui ho desitgi. Dins el marc de l'edició de 2017 de Terrassa cooperativa.

Taller d'impressió 3D

Taller d'impressió 3D

Taller de impressió 3d, explicació de la història, el funcionament de impressió 3d i el disseny obert. També experimentació amb programari de disseny 3d i els problemes que poden sorgir quan es passa de la pantalla a la impressora o a la talladora laser.
Els tallers van culminar amb visita a baumannlab i al fablab, amb impressió i tall làser inclòs.
El materials estan disponibles a https://communia.org/es/robots

Joves maker

Joves maker

Tallers d'iniciació a la robòtica i a la programació amb joves de 14 anys. L'objectiu final: la creació d'un robot propi a partir d'un model existent a la xarxa i l'experimentació amb diferents components assequibles. Sempre amb l'òptica del maquinari / software lliure, per ampliar l'arribada de la robòtica a la perifèria.