Noves economies

Exposició Diàleg entre noves economies: present i futur. Trobades i diferències. Economia col·laborativa, ESS i procomuns

Year: 
2018

Proposta de nous ecosistemes productius basats en el procomú i no en el capital. Quin impacte té l'ús de tecnologies obertes i lliures en ecosistemes productius per tornar a donar la prioritat en una economia basada en la producció que no tingui la barrera d'accés o el monopoli com a norma, permetent que el producte realitzat pugui estudiar-se, usar-se, compartir i millorar a tothom qui ho desitgi. Dins el marc de l'edició de 2017 de Terrassa cooperativa. més informació a https://planet.communia.org/content/exposicio-dialeg-entre-noves-economi... . Continguts en diapositives a https://planet.communia.org/content/presentacio-de-la-sessio-models-deco...