Formació

  • Formació

  • Cartell escola de radio

    nous paradigmes per la difusió en xarxa

    Projecte formatiu sobre els nous escenaris de compartiment de continguts que parteix de Post Scriptum Radio.

    Escola de Radio