Web

Web amb tecnologies open source.

  • Web

    Web amb tecnologies open source.

  • Plataforma d'Artistes Visuals de Catalunya

    La cartografia d'artistes visuals de Catalunya és un projecte d'enquesta virtual per elaborar una cartografia de l'estat actual del sector de les arts visuals a Catalunya. És un projecte impulsat per la Plataforma d'Artistes Visuals de Catalunya amb l'assessorament tècnic de Communia.

    Cartografia d’Artistes Visuals de Catalunya