Enquesta on-line PAAC

Cartografia de la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya

La cartografia d'artistes visuals de Catalunya és un projecte d'enquesta virtual complexa per elaborar una cartografia de l'estat actual del sector de les arts visuals a Catalunya i poder proporcionar dades en els estàndars requerits per organitzacions públiques i d'equip sociològic. És un projecte impulsat per la Plataforma d'Artistes Visuals de Catalunya amb l'assessorament tècnic de Communia. L'eina d'investigació és una adaptació a les necessitats del projecte del gestor d'enquestes Limesurvey.