Enquesta on-line PAAC

Cartografia de la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya

Year: 
2017

La cartografia d'artistes visuals de Catalunya és un projecte d'enquesta virtual complexa per elaborar una cartografia de l'estat actual del sector de les arts visuals a Catalunya i poder proporcionar dades en els estàndars requerits per organitzacions públiques i d'equip sociològic. És un projecte impulsat per la Plataforma d'Artistes Visuals de Catalunya amb l'assessorament tècnic de Communia. L'eina d'investigació és una adaptació a les necessitats del projecte del gestor d'enquestes Limesurvey.