Formació

  • Formació

  • Exposició Diàleg entre noves economies: present i futur. Trobades i diferències. Economia col·laborativa, ESS i procomuns

    Proposta de nous ecosistemes productius basats en el procomú i no en el capital.

    Noves economies