Audiovisuals

  • Audiovisuals

  • 15mp2p

    Streaming de la trobada transdiciplinar del 15M: 15MP2P (papers&productions)

    Streaming de la trobada transdisciplinar 15MP2P (papers & productions), un espai comú que pretén multiplicar la visibilitat i les connexions entre diferents treballs d'investigació sobre el moviment 15M.

    15MP2P