15mp2p

15MP2P

Streaming de la trobada transdiciplinar del 15M: 15MP2P (papers&productions)

Year: 
2013

Streaming de la trobada transdisciplinar 15MP2P (papers & productions), un espai comú que pretén multiplicar la visibilitat i les connexions entre diferents treballs d'investigació sobre el moviment 15M. La trobada persegueix enllaçar produccions valuoses en el camp acadèmic (papers, estudis, investigacions) i l'anàlisi de dades (programari, llibreries, eines) amb altres expressions culturals, com ara assajos, produccions audiovisuals, cartells, còmics, fotografies, etc. Esperem que aquestes produccions siguin llavors de memòria viva, de coneixement i metodologies noves, de formes expressives i organitzatives útils tant per als que investiguen avui com per als que ho facin en el futur, ajudant, al mateix temps, a nodrir les xarxes del 15M.

http://civilsc.net/15mp2p

Tags: 
Communia SCCL participa en el programa "Contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat".
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19