Senior citizens #LoosIN3

Senior citizens #LoosIN3

Streaming: Senior citizens: inmigrants digitals al seu propi país? a carec del Dr. Eugène F. Loos, University of Amsterdam

Year: 
2013

Streaming de la conferència pública del professor Eugène F. Loos, del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat d'Amsterdam i l'Escola de Govern de la Universitat d'Utrecht, sobre els desafiaments de les persones d'edat avançada en una societat electrònica cada vegada més gran. Població que en la majoria dels països occidentals està envellint a un ritme ràpid, i al mateix temps, s'estan digitalitzant cada vegada més. La qüestió plantejada per Loos és: Fins a quin punt hi ha un problema real per a les persones grans que estan buscant informació accessible? Són realment immigrants digitals al seu propi país?