QCopevo

custom accounting software

Year: 
2013

Software per assignar programes sobre despeses i ingressos amb dades exportades des del SICALwin. Afegint-hi funcionalitats tals com exportació d'informes, desgloç de nòmines...

Aquest projecte ha sigut esponsaritzat per COPEVO. http://www.consorciocupaciovalles.cat

Tags: