Teixim Xarxes

web del projecte teixim xarxes contra els esterotips

Disseny i implementació de la plataforma de participació digital per denunciar la violència mediàtica envers les dones, la prevenció dels estereotips sexistes i la promoció de manifestacions culturals justes i equitatives.