Suport a Eina

Manteniment i suport a la infraestructura d'Eina Cooperativa SCCL

Year: 
2020

Manteniment i suport a la infraestructura d'Eina Cooperativa SCCL, tant en els equips de treball, com en els servidors i la xarxa interna. També es proporciona suport, manteniment, formació i assessorament en el seu sistema d'emmagatzematge d'arxius en xarxa basat en Nextcloud.