Audiovisual del acte: vinclesBCN

Controladors tècnics de l'audiovisual i desenvolupament presentació

Year: 
2018

Encàrrec de portal el control d'audiovisuals, i de realitzar una presentació que en temps real publiqui fotografies que es vagin fent arribar a un pantalla de projecció. El desenvolupament s'ha fet en nodejs per poder aplicar la funcionalitat en temps real. El codi font pot trobar-se a https://gitlab.com/communia/livewatchdir-photowall