Formació

  • Formació

  • Taller d'impressió 3D a la Setmana Cultural Tecnos 2018 a l'Escola Tecnos

    Taller de impressió 3d, explicació de la història, el funcionament de impressió 3d i el disseny obert. També experimentació amb programari de disseny 3d i els problemes que poden sorgir quan es passa de la pantalla a la impressora o a la talladora laser.
    Els tallers van culminar amb visita a baumannlab i al fablab, amb impressió i tall làser inclòs.

    Taller d'impressió 3D