Estratègies

  • Estratègies

  • Manteniment sistemes i integració de Moodle

    Manteniment dels sistemes informàtics del Institut de Vacarisses i integració del Moodle com a aula virtual per a tota la comunitat educativa del IES.

    INS Vacarisses