Web

  • Web

  • Migració a drupal de la web de Jazz Terrassa

    Aquesta web conte fitxes de concert i artistes de tota la historia del club provinents d'una antiga web. Una web actualitzada i adaptada als usos i necessitats actuals del club de Jazz de Terrassa on es destaquem els següents elements:

    Jazz Terrassa