Web

  • Web

  • Manteniment,suport i desenvolupament en web institucional contra la violència masclista

    Manteniment i suport amb desenvolupament àgil en la web institucional basada en Drupal 7 de l’Ajuntament de Barcelona contra la violència masclista, conjuntament amb Trama SCCL i La Pera Comunicació SCCL

    Barcelona antimasclista