Grups de recerca universitaris

Pensem webs que permetin interactuar grups que requereixin l'organització de continguts, poder coordinar tasques, i fer públics els materials realitzats.