Audiovisual del acte: vinclesBCN

Audiovisual del acte: vinclesBCN

Encàrrec de portal el control d'audiovisuals, i de realitzar una presentació que en temps real publiqui fotografies que es vagin fent arribar a un pantalla de projecció. El desenvolupament s'ha fet en nodejs per poder aplicar la funcionalitat en temps real. El codi font pot trobar-se a https://gitlab.com/communia/livewatchdir-photowall

Yochai Benkler en el CCCB

Yochai Benkler en el CCCB

Streaming y emisión de la traducción simultánea de la conferencia con motivo de la publicación en castellano de la obra « La riqueza de las redes » (Título de la obra original en inglés "The Wealth of Networks")
publicada por Icaria Editorial. El acto se llevó a cabo en el CCCB y estuvo organizado por IGOP.net y el proyecto P2PValue.

Qonfluo

Qonfluo

Qonfluo és un programari lliure en fase de proves pensat per permetre la retransmissió sense complicacions a servidors com bambuser o youtube, mentre gravem o fem una retransmissió a una altra pantalla si la sala està plena. Pensat per oferir flexibilitat en quan a entrades de vídeo, permet la mescla i la composició com es desitgi. També permet sobreposar una imatge i també text. Utilitza la potència de python3, Gstreamer 1.0, i Qt5.

Senior citizens #LoosIN3

Senior citizens #LoosIN3

Senior citizens #LoosIN3

Streaming de la conferencia pública del profesor Eugène F. Loos, del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Amsterdam y la Escuela de Utrecht de Gobierno de la Universidad de Utrecht, sobre los desafíos que enfrentan las personas de edad avanzada en una sociedad electrónica cada vez mayor. Población en la mayoría de los países occidentales está envejeciendo a un ritmo rápido, y al mismo tiempo, estos países se están convirtiendo cada vez más digitalizada por el suministro de información en forma digital.