Web

  • Web

  • web del projecte teixim xarxes contra els esterotips

    Disseny i implementació de la plataforma de participació digital per denunciar la violència mediàtica envers les dones, la prevenció dels estereotips sexistes i la promoció de manifestacions culturals justes i equitatives.

    Teixim Xarxes