Sistemes

  • Sistemes

  • Instal·Lació i manteniment de sales d'ordinadors del servei de joventut d'Ajuntament de Terrassa

    Assessoria, desenvolupament i implementació de funcionalitats i instal·lació de sistemes operatius lliures en sales públiques d'ordinadors. Complint amb el requeriment que es puguin habilitar ordinadors obsolets per la consulta d'internet o per treballs d'ofimàtica.

    GNU/Linux al servei de joventut