Web

  • Web

  • Cartografia de la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya

    La cartografia d'artistes visuals de Catalunya és un projecte d'enquesta virtual complexa per elaborar una cartografia de l'estat actual del sector de les arts visuals a Catalunya i poder proporcionar dades en els estàndars requerits per organitzacions públiques i d'equip sociològic.

    Enquesta on-line PAAC